bouwen is beleven

Garantie en Service...

Garantieregelingen

Garantieregeling
Alle woningen die wij opleveren, worden gebouwd onder een garantieregeling. Veelal is dat de Woningborg garantie. In uw garantieregeling kunt u lezen wat de garantie inhoudt en wat de termijnen zijn van de garantie op de verschillende onderdelen van uw woning. De garantieregeling gaat 3 maanden na oplevering in.

Service en onderhoud
Heeft u een klacht, dan kunt u het serviceverzoek op deze website invullen of contact opnemen met onze afdeling Onderhoud, Service en Schilderwerken. Daar wordt ervoor gezorgd dat de klacht op de juiste plaats terecht komt zodat het probleem verholpen kan worden. Binnen de garantietermijn is dat kosteloos. Voor spoedeisende klachten heeft onze afdeling vastgoedonderhoud een 24-uurs service.

Onderhoudsperiode
Als u binnen 3 maanden na oplevering klachten heeft, hoeft u uiteraard niet te wachten tot de garantieregeling in gaat. U kunt in die periode gewoon bij ons terecht. Wij gebruiken deze onderhoudsperiode juist om de eventuele gebreken te verhelpen die na de oplevering geconstateerd worden.

Dus bij klachten: Vul het serviceverzoek in of pak de telefoon en meld het ons. Wij helpen u graag verder.